Verbinding tussen 

DENKEN, VOELEN 

en 

DOEN

Welke disciplines vind je bij ons?

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie, Psychomotorische therapie (PMT) en Beeldende therapie voor jeugd en volwassenen met psychische of psychosociale klachten.

Je kunt als particulier of verwijzer bij ons terecht.

Muziektherapie

Actief muziek maken en beluisteren, dat is kenmerkend voor muziektherapie.

Psychomotorische therapie (PMT)

Letterlijk in beweging komen al dan niet met sport- en spelmaterialen. Dat is kenmerkend voor PMT. 

Beeldende therapie

Kenmerkend voor Beeldende therapie is het werken met kunstzinnige materialen met vaak een tastbaar resultaat.

Hulpvragen

 

– Hoe kom ik uit mijn hoofd en in mijn lichaam?

– Ik wil mijn trauma(‘s) verwerken.

– Hoe versterk ik mijn autonomie?

– Hoe geef ik mijn grenzen aan?

– Hoe maak ik contact met anderen, zonder mijzelf daarin te verliezen?

– Hoe herken ik mijn emoties?  

– Ik wil mijn emoties (leren) uiten op een gepaste manier.

– Ik wil leren omgaan met spanning en stress. 

– Ik wil weer zelfvertrouwen hebben.

– Ik wil mijn depressie doorbreken.

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende therapievormen. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerkende discipline. Maar altijd ligt de nadruk op doen en ervaren. Dat is anders dan bijvoorbeeld psychotherapie, waarbij de nadruk ligt op praten.

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie, Beeldende therapie, Psychomotorische therapie (PMT) en Psychomotorishe kindertherapie (PMKT). Maar er bestaat ook: speltherapie, dramatherapie en danstherapie.

Vaktherapie is een reguliere vorm van hulpverlening die breed wordt ingezet bij mensen met verschillende problematiek en (DSM)diagnoses.

Zo wordt vaktherapie ingezet binnen de geriatrie, psychiatrie, ziekenhuizen, TBS-klinieken, (speciaal) onderwijs, palliatieve zorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, enzovoorts.

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie, Psychomotorische therapie (PMT), Psychomotorische Kindertherapie en Beeldende therapie.

Je kunt als particulier of verwijzer bij ons terecht.

Vaktherapeuten bij Vaktherapie Bergen op Zoom

√   Lid van de beroepsvereniging en Register Vaktherapie

√   Traumasensitief en lichaamsgericht

√   Korte lijntjes, korte wachtlijst

 

CONTACT:

contact@vaktherapieboz.nl

 

Copyright 2023, Vaktherapie Bergen op Zoom