Vaktherapie Bergen op Zoom Logo

Verbinding tussen 

DENKEN, VOELEN 

en DOEN

Welke disciplines vind je bij ons?

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie en Psychomotorische therapie (PMT) voor volwassenen met psychische of psychosociale klachten.

Je kunt als particulier of verwijzer bij ons terecht.

Muziektherapie

Actief muziek maken en beluisteren, dat is kenmerkend voor muziektherapie. Hieronder lees je enkele hulpvragen en mogelijke oefeningen.

Hoe kom ik uit mijn hoofd & in mijn lichaam?

Muziek: de client en therapeut gaan samen ademhalingsoefeningen doen en vervolgens zingen. De client krijgt de opdracht om waar te nemen waar hij/zij de stem voelt resoneren in het lichaam.

Hoe geef ik mijn grenzen aan?

Muziek: de cliënt en de therapeut gaan samen improviseren met trommelen op de djembe’s. Het wordt zichtbaar en hoorbaar dat de cliënt alleen maar volgt in het muzikale spel en geen grenzen aangeeft bij een te hard volume. De client krijgt de vervolgopdracht dat hij slaat op een bekken, wanneer het volume te hard wordt.

Hoe kan ik het plotselinge verlies van een dierbare verwerken?

Muziek: De cliënt en therapeut maken samen een lied voor de dierbare persoon.

Hoe versterk ik mijn autonomie?

Muziek: de client krijgt de opdracht dirigent te zijn van de groep. De client bepaalt hierin alles. De rest volgt. Er wordt geoefend met: Welke autonome keuzes durft je te maken? Waar mag je vanuit je autonomie om hulp vragen? Durf je jezelf te laten horen?

Psychomotorische therapie (PMT)

Letterlijk in beweging komen al dan niet met sport- en spelmaterialen. Dat is kenmerkend voor PMT. Lees hieronder enkele hulpvragen en mogelijke oefeningen.

Hoe kom ik uit mijn hoofd & in mijn lichaam?

PMT: De client wordt uitgenodigd om over een omgekeerde bank te lopen met eenmalig gedachten in zijn hoofd, eenmalig aandacht bij zijn ademhaling en/of voeten. Wordt er een verschil waargenomen en hoe handelt client in het dagelijks leven.

Hoe geef ik mijn grenzen aan?

PMT: de therapeut loopt in een rechte streep op de cliënt af. Het wordt zichtbaar hoe de client hierop reageert. De cliënt krijgt de vervolgopdracht om een stop teken te geven, dit kan zowel verbaal als non verbaal geoefend worden.

Hoe kan ik het plotselinge verlies van een dierbare verwerken?

PMT: De client positioneert zijn basisemoties in de zaal en de therapeut bevraagt de emoties over hun rol en aanwezigheid.

Hoe versterk ik mijn autonomie?

PMT: De client wordt uitgenodigd om zijn eigen ruimte met pionnen op de grond vorm te geven. De therapeut probeer in client ruimte te stappen en client oefent met het bewaken van zijn/haar grenzen.

Welke disciplines vind je bij ons?

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie en Psychomotorische therapie (PMT) voor volwassenen met psychische of psychosociale klachten.

Je kunt als particulier of verwijzer bij ons terecht.

Muziektherapie

Actief muziek maken en beluisteren, dat is kenmerkend voor muziektherapie. Hieronder lees je enkele hulpvragen en mogelijke oefeningen.

Hoe kom ik uit mijn hoofd & in mijn lichaam?

Muziek: de client en therapeut gaan samen ademhalingsoefeningen doen en vervolgens zingen. De client krijgt de opdracht om waar te nemen waar hij/zij de stem voelt resoneren in het lichaam.

Hoe geef ik mijn grenzen aan?

Muziek: de cliënt en de therapeut gaan samen improviseren met trommelen op de djembe’s. Het wordt zichtbaar en hoorbaar dat de cliënt alleen maar volgt in het muzikale spel en geen grenzen aangeeft bij een te hard volume. De client krijgt de vervolgopdracht dat hij slaat op een bekken, wanneer het volume te hard wordt.

Hoe kan ik het plotselinge verlies van een dierbare verwerken?

Muziek: De cliënt en therapeut maken samen een lied voor de dierbare persoon.

Hoe versterk ik mijn autonomie?

Muziek: de client krijgt de opdracht dirigent te zijn van de groep. De client bepaalt hierin alles. De rest volgt. Er wordt geoefend met: Welke autonome keuzes durf je te maken? Waar mag je vanuit je autonomie om hulp vragen? Durf je jezelf te laten horen?

PMT

Letterlijk in beweging komen al dan niet met sport- en spelmaterialen. Dat is kenmerkend voor PMT. Lees hieronder enkele hulpvragen en mogelijke oefeningen.

Hoe kom ik uit mijn hoofd & in mijn lichaam?

PMT: De client wordt uitgenodigd om over een omgekeerde bank te lopen met eenmalig gedachten in zijn hoofd, eenmalig aandacht bij zijn ademhaling en/of voeten. Wordt er een verschil waargenomen en hoe handelt client in het dagelijks leven.

Hoe geef ik mijn grenzen aan?

PMT: de therapeut loopt in een rechte streep op de cliënt af. Het wordt zichtbaar hoe de client hierop reageert. De cliënt krijgt de vervolgopdracht om een stop teken te geven, dit kan zowel verbaal als non verbaal geoefend worden.

Hoe kan ik het plotselinge verlies van een dierbare verwerken?

PMT: De client positioneert zijn basisemoties in de zaal en de therapeut bevraagt de emoties over hun rol en aanwezigheid.

Hoe versterk ik mijn autonomie?

PMT: De client wordt uitgenodigd om zijn eigen ruimte met pionnen op de grond vorm te geven. De therapeut probeer in client ruimte te stappen en client oefent met het bewaken van zijn/haar grenzen.

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende therapievormen. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerkende discipline. Maar altijd ligt de nadruk op doen en ervaren. Dat is anders dan bijvoorbeeld psychotherapie, waarbij de nadruk ligt op praten.

Bij Vaktherapie Bergen op Zoom vind je op dit moment Muziektherapie en Psychomotorische therapie (PMT). Maar er bestaat ook: speltherapie, dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie en psychomotorische kindertherapie.

Vaktherapie is een reguliere vorm van hulpverlening die breed wordt ingezet bij mensen met verschillende problematiek en (DSM)diagnoses.

Zo wordt vaktherapie ingezet binnen de geriatrie, psychiatrie, ziekenhuizen, TBS-klinieken, (speciaal) onderwijs, palliatieve zorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, enzovoorts.

De aangesloten vaktherapeuten

√   Lid van de beroepsvereniging en Register Vaktherapie

√   Traumasensitief en lichaamsgericht

√   Korte lijntjes, korte wachtlijst

 

Vaktherapeuten bij Vaktherapie Bergen op Zoom

√   Lid van de beroepsvereniging en Register Vaktherapie

√   Traumasensitief en lichaamsgericht

√   Korte lijntjes, korte wachtlijst

 

 

 

CONTACT

Ont-Moet, centrum voor aandacht en bewustzijn

Buitenvest 94

4614 AD Bergen op Zoom

contact@vaktherapieboz.nl

 

Copyright 2023, Vaktherapie Bergen op Zoom