Vaktherapie Bergen op Zoom

Eind 2022 startten wij, Deirdre, Anna en Marlijn, het samenwerkingsverband onder de noemer

Vaktherapie Bergen op Zoom.

Het doel?

Vaktherapie op de kaart zetten in Bergen op Zoom en omgeving.

Een plek waar cliënten, verwijzers en samenwerkingspartners weten:

híér moeten we zijn.