Tarieven en vergoeding

  • De tarieven zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging, gebruik van materiaal, tussentijds (mail)contact, overleg met betrokkenen.
  • Voor een (tussen)evaluatie wordt het tarief van een bijeenkomst gerekend.
  • Tarieven voor consulten binnen een ZPM of vergoed door een werkgever, kunnen verschillen van de particuliere tarieven.
  • Groepsbehandeling bestaat uit min. 3 personen en max. 6 personen.
  • Vaktherapie is vrijgesteld van BTW.

 

Tarieven

Kennismaking

15-30 minuten

Telefonisch

€0,-

Intake

60 minuten

Op de praktijk/videobellen

€45,-

Sessie

60 minuten

Op de praktijk/videobellen

€90,-

Sessie in groep

90 minuten

Op de praktijk

€50,-

Vergoeding

Als je therapie zelf betaalt

Als je zelfgemaakte therapiekosten hebt, kun je deze specifieke zorgkosten mogelijk aftrekken van je totale inkomen. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Zorg prestatiemodel (ZPM)

Vaktherapie kan geheel worden vergoed als dit onderdeel is van een ZPM. Door gebruik te maken van een ZPM kunnen de kosten van vaktherapie verantwoord worden aan jouw zorgverzekeraar. Een ZPM kan enkel aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien je reeds in behandeling bent bij een erkende behandelaar kan vaktherapie worden opgenomen in diezelfde behandeling.

1np

Sommige van onze vaktherapeuten zitten in het multidiscplinaire team Samenwerkende Therapeuten WB. Een team met vrijgevestigde vaktherapeuten, een GZ-psycholoog en een psychiater, werkend vanuit 1np. Via 1np kan daardoor vaktherapie vergoed worden. Je hebt hiervoor een verwijzing van je huisarts nodig. Je kunt je vervolgens aanmelden via de website van 1np. De regiebehandelaar van ons team is Paula Smits, in Breda.  

Werkgever

In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

UWV

Indien je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reintegratie therapie’. Door cliënt zelf aan te vragen.

Bijstandswet

Als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet (meer) vergoedt, kun je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
Indien je te weinig middelen hebt, bijv. in de bijstand zit en/of schulden hebt, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van jouw situatie. Je kunt zelf een beroep doen op het noodfonds. De therapeut zal dan, met jouw toestemming, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, met welke frequentie en wat de kosten zijn. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan de therapeut.

Ben jij vaktherapeut of verwijzer en wil je samenwerken? Mail naar contact@vaktherapieboz.nl